Jaka jest różnica między projektantem a dekoratorem wnętrz?

Jaka jest różnica między projektantem a dekoratorem wnętrz?

Na tak postawione pytanie najłatwiej byłoby odpowiedzieć, że projektant projektuje, a dekorator dekoruje wnętrza. Jest to oczywiście prawda, niemniej jednak należy się w tym przypadku kilka dodatkowych słów wytłumaczenia.

Zarówno projektant, jak i dekorator zmieniają przestrzeń we wnętrzach. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że projektant tworzy tę przestrzeń w oparciu o kryteria architektoniczne, budowlane, prawne oraz szeroko pojętą ergonomię, podczas gdy dekorator bazuje przede wszystkich na przesłankach estetycznych. Oznacza to, że projektant musi posiadać przygotowanie teoretyczne pochodzące z kilku dziedzin, przede wszystkim z architektury, budownictwa, materiałoznawstwa czy ekologii. Dekorator takiego przygotowania mieć nie musi, chociaż dobrze jest, gdy posiada jakiekolwiek pojęcie o wyżej wspomnianych dziedzinach. Dlatego o wiele częściej można spotkać projektantów z zacięciem artystycznym, którzy są jednocześnie dekoratorami, niż dekoratorów z architektonicznym czy budowlanym wykształceniem. Dobry projektant nie tylko stworzy nową jakość we wnętrzu, ale przede wszystkim sprawi, że będzie to wnętrze stworzone w oparciu o reguły architektury i estetyki, równie ergonomiczne, co bezpieczne.

Łatwo się domyślić, że projektantami zostają często osoby z technicznym wykształceniem. Jednakże z niewiadomych przyczyn powszechnie uważa się, że każdy może być dekoratorem. Owszem, każdy może próbować swoich sił w tej dziedzinie, chociaż chcielibyśmy zaznaczyć, że nie każdy powinien. Znajomość kolorów oraz prawideł ich łączenia nie czyni nikogo dekoratorem, tak samo, jak umiejętność trzymania pędzla z nikogo nie zrobi malarza. Poza znajomością kolorów należy mieć bardzo dobre rozeznanie w kwestii światłocienia, współgrających ze sobą materiałów czy stylów architektonicznych oraz estetycznych i sposobów ich łączenia. Nie zapominajmy, że w gruncie rzeczy dekorator ma bardzo ograniczone pole manewru, ponieważ musi pracować w stałej i niezmiennej przestrzeni. Nie może przesunąć ściany, podpory czy parapetu, poszerzyć okna czy zmienić sposobu otwierania drzwi. W tym ujęciu praca dekoratora polega na tworzeniu nowych rozwiązań w dość ograniczonej przestrzeni, której nie może w żaden sposób nagiąć lub przystosować do własnych potrzeb.

W naszej firmie oferujemy Państwu zarówno usługi dekoratorskie, jaki i projektowe. Z naszymi pracami zapoznacie się Państwo na naszej stronie.